25/9/14

Així doncs, cal llegir?


Sí, sí que cal. Cal perquè el que un llibre ens dóna és molt més que una història més o menys emocionant, uns personatges i una colla d’aventures. Un llibre ens fa entrar en una realitat diferent de la nostra, ens permet descobrir mons forans, ens porta a conèixer persones diferents a nosaltres i ens ajuda a comprendre-les. Un llibre ens obre cap a altres realitats, amb la qual cosa alhora podem prendre consciència de la nostra pròpia realitat. Un llibre ens ajuda d’aquesta forma a prendre decisions lliurement. Un llibre, resumint-ho, ens fa lliures. Sens dubte no és casualitat que la paraula llibre i la paraula llibertat tinguin la mateixa arrel llatina.


Si volem una societat formada per persones lliures, capaces de desenvolupar idees pròpies però també de respectar les alienes, si volem que sàpiguen prendre decisions amb coneixement i consciència, cal que els nostres nens –és a dir, els ciutadans del futur-, llegeixin.