22/6/16

A Xim i Xesca ens encanta explicar contes!


A Xim i Xesca tenim poques oportunitats d’estar en contacte amb nens i nenes, ja que  l’objectiu de la nostra eina és la lectura individual i silenciosa. D’aquesta manera el lector pot ficar-se de ple en el llibre que té a les mans, el pot gaudir de veritat i així va agafant el gust per llegir.

L’equip de Xim i Xesca té, però, l’oportunitat de trobar-se amb els joves lectors durant les entregues de premis als alumnes o les classes més lectores, o quan fa xerrades a les escoles sobre la lectura com a mitjà per viure històries fantàstiques i emocionants, que a més  ens ajuden a entendre’ns millor i a acceptar i respectar els altres. En aquestes ocasions és emocionant veure com les nostres paraules il.lusionen els nens i nenes a endinsar-se en un món que se’ls obre dins la seva imaginació; un món per descobrir o un món que ja han tingut ocasió de conèixer gràcies als llibres que han llegit.

Però durant aquest curs escolar hem volgut també explicar contes a grups de nens i nenes d’escoles i biblioteques de Catalunya, perquè entenem que una narració oral és també una bona manera de fomentar la lectura, un complement a la lectura individual. Cal dir que ha estat una experiència fascinant.

Perquè mentre expliquem el conte a poc a poc, acompanyat amb moviments, gestos i expressió facial adient, i  amb l’entonació i canvi de veu idònia, ens adonem que els nens i nenes oients...

·         Es fiquen plenament a la història narrada.

·         Identifiquen les emocions dels protagonistes del llibre i les senten com a pròpies.

·         Se’ls obren els ulls d’emoció, de por o de sorpresa, tot depenent de la història que s’explica.

·         Gaudeixen d’una bona estona vivint una aventura que no té res a veure amb ells però que fan plenament seva.

·         Descobreixen que un llibre, a més d’un grapat de fulls cosits amb il·lustracions, és tot un nou món.

·         Sempre en volen més, perquè amb la nostra narració hem despertat la seva curiositat.

·         Ens fan sentir vius i mentre narrem ens fan emocionar tant com s’emocionen ells.

Per tots aquest motius i perquè, a més, ens encanta fer-ho, volem seguir explicant contes!